hlavicka

PhDr. Michal Novák


Psychoterapeut a Psycholog Praha


Psychologické poradenství
Individuální, párová a rodinná psychoterapie

KONTAKTUJTE :

tel.: +420 777 122 642
email:

m.novak@praha-psychoterapie.cz

 

 

Psychologická praxe

Areál opatství Emauzy

Vyšehradská 49/320

Praha 2

mapa


Spojení: Karlovo nám. (metro B, tram), Moráň, Palackého nám. (tram)

Psycholog a psychoterapeut - PhDr. Michal Novák

Chystáte se ke mně poprvé? Pak nepřehlédněte podrobné kontaktní informace zde.

O PSYCHOTERAPII

Co je psychoterapie:
Psychoterapií je myšlen léčebný rozhovor, jehož předpokladem je rozvinutí terapeutického vztahu mezi terapeutem a klientem. Tento rozhovor je nejčastěji veden psychologem nebo lékařem s psychoterapeutickým vzděláním. Jeho tématem může být takřka cokoli, co nás trápí. Na rozdíl od běžného poradenství má psychoterapie vyšší ambice – nabídnout nový úhel pohledu, osvojit si nové cesty řešení problémů.

Můj přístup:
Východiska psychoanalytické psychoterapie jsou odvozeny od psychoanalýzy, kterou na počátku 20. století objevil Sigmund Freud. Klasická psychoanalýza má oproti psychoanalytické psychoterapii hlubší záběr, častější frekvenci setkávání (až 6x týdně) a klient při ní leží. Psychoanalytická psychoterapie, kterou nabízím, je oproti psychoanalýze cíleněji orientovaná na vyřešení klientova problému, léčba trvá kratší dobu, sezení probíhají většinou 1-2x týdně a klient při ní zpravidla sedí.

"Najít cestu ven z bludného kruhu..."

Základem psychoanalytické psychoterapie je hluboký respekt k nevědomým obsahům lidské mysli (mnohdy konfliktní povahy), které velkou měrou určují chování člověka. Psychoanalytičtí terapeuti věří, že různé obtěžující příznaky v sobě skrývají smysl, kterému lze porozumět.

Je běžnou zkušeností mnoha lidí, že se v životě dostávají do podobných (například mezilidských) situací a zamotávají se do stále stejných "bludných kruhů." Člověk, jemuž chybí náhled na své chování, se ocitá v notoricky známé situaci, kdy "dobře míněné rady" jeho blízkých selhávají, kdy je konkrétní člověk "nepoučitelný," zatímco ostatním je věc naprosto jasná.


Psychoanalytický terapeut povzbuzuje klienta k maximálně svobodnému sebevyjádření, které poskytne materiál k hledání toho nejvhodnějšího řešení. I v psychoanalytické psychoterapii se zabýváme nejen minulostí ale i tím, co se odehrává v přítomnosti a
tzv. "teď a tady."

Co můžete očekávat na prvních sezeních:
Při prvním setkání společně rozebereme možnosti práce na tématu, s nímž přicházíte. Zjistíme, zda ve vašem případě bude vhodnější zvolit psychologické poradenství v rozsahu malého počtu sezení, nebo dlouhodobější a hlubší spolupráci formou psychoterapie.

Tak jako většina psychoterapeutů, i já jsem prošel vlastní terapií v rámci svého psychoterapeutického vzdělávání, a tak vím, že psychoterapie není zázračná metoda. Přesto v řadě situací pomáhá a zvyšuje komfort života. Přál bych těm, kteří zbytečně trpí, aby sobě dopřáli takovou péči, jaká jim náleží.